Breaking News :

nothing found
28-03-2023

Parlamenti miraton buxhetin 2021 pa opozitën

Advertisement

Me 62 vota PRO, Kuvendi pak para mesnatës miratoi buxhetin për vitin 2021. Para votimit deputetët e opozitës braktisën seancën. Pushteti dhe opozita gjatë debatit kishin qëndrime të kundërta për Propozim-buxhetin për vitin e ardhshëm.

Parlamenti miratoi buxhetin për 2021. Ky është buxheti i parë afatmesëm i paraqitur dhe miratuar nga Parlamenti me pritjen e rritjes ekonomike vitin e ardhshëm prej 4.1% dhe uljen e deficitit buxhetor me 3.6 pikë përqindje krahasuar me këtë vit. Siç u theksua gjatë prezantimit të buxhetit, qëllimet kryesore janë ruajtja e shëndetit të qytetarëve, shëndeti i ekonomisë dhe përshpejtimi i rritjes dhe reformave strukturore.

“Buxheti ka tre përparësi kryesore – shëndetësia, ekonomia dhe ruajtja e stabilitetit të punës, sundimi i ligjit dhe integrimi. Buxheti është preciz, i saktë, përmban një komponent zhvillimi. Investimet kapitale janë 26.2% më të larta se buxheti aktual, 3.4% e PBB-së ose mesatarja që vendi ynë kishte në vitet më të mira. Për shëndetin, kemi 100 milion euro më shumë krahasuar me 2019 ose 40 milion euro krahasuar me vitin aktual. Në arsim kemi një rritje katërfish të investimeve kapitale. Për vitin e ardhshëm, me të gjitha sfidat, sigurohen fonde për shtypjen e krizës Covid, nëse është e nevojshme “, vuri në dukje Ministri i Financave Fatmir Besimi.

Buxheti i vitit të ardhshëm është një buxhet për rimëkëmbjen nga kriza e shkaktuar nga Covid-19, por gjithashtu hedh bazat për rritjen e përshpejtuar ekonomike në periudhën e ardhshme. Ky është buxheti i parë i miratuar afatmesëm dhe bazohet në tre platforma: A. Konsolidimi fiskal, i cili deri në vitin 2025 duhet të ulë deficitin buxhetor në 2%, ose nën kriterin e Mastrihtit, B. Strategjia për rimëkëmbjen dhe rritjen e përshpejtuar ekonomike, e cila duhet të dyfishoi rritjen në periudhën e ardhshme me norma prej 4-5% dhe C.Plan për investimet publike 2021-2025, me qëllim rritjen e pjesëmarrjes së investimeve në shpenzimet totale dhe përmirësimin e zbatimit të tyre. Buxheti ka alokuar fonde për mbështetjen e qytetarëve dhe ekonomisë, pra për: shëndetësia ka ndarë 664 milion euro, mbrojtjen sociale 1.47 miliardë euro, arsimin 465 milion euro, dhe për zhvillimin ekonomik 1.141 miliard euro.
Të hyrat totale të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë Veriore për vitin 2021 janë planifikuar në nivelin prej 212.6 miliardë denarë dhe ato janë 8.3% më të larta krahasuar me Buxhetin e dytë Plotësues 2020, ndërsa shpenzimet janë planifikuar në nivelin prej 247.5 miliardë denarë ose 2.1% më e ulët krahasuar me Buxhetin e dytë Plotësues 2020. Kështu, deficiti buxhetor parashikohet në 4.9%, ose pothuajse dy herë më i ulët se ky vit. Politikat e konsolidimit fiskal pritet të ngushtojnë deficitin buxhetor gradualisht çdo vit, në mënyrë që në 2022 të parashikohet në -3.8%, në 2023 -3.2%, në 2024 -2.9% dhe në 2025 – 2% dhe do të jetë nën kriterin e Mastrihtit prej -3% të PBB-së.

Strategjia e rimëkëmbjes dhe rritjes së përshpejtuar bazohet në katër shtylla: rimëkëmbjen ekonomike nga Covid-19, rritjen e përshpejtuar, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse, rritjen e konkurrencës dhe rrjeteve në furnizimin global dhe zinxhirët e investimeve në kapitalin njerëzor. Shtylla e parë, Rimëkëmbja Ekonomike nga Covid-19 mbulon përparësitë – mbrojtja e shëndetit të qytetarëve dhe mbrojtja sociale e kategorive më të prekshme të shoqërisë dhe mbështetja për ekonominë, sektorin privat dhe mbrojtjen e vendeve të punës. Shtylla e dytë – Rritja e përshpejtuar, përfshirëse dhe e qëndrueshme ekonomike përqendrohet në qeverisjen e mirë (sundimi i ligjit, luftimi i korrupsionit dhe ndërtimi i kapaciteteve të institucioneve), qëndrueshmëria fiskale, stabiliteti makroekonomik dhe financiar, zhvillimi rajonal lokal dhe i barabartë, jeta e qëndrueshme dhe e shëndetshme , ekonomia e gjelbër dhe dixhitalizimi i ekonomisë dhe shërbimeve publike, brenda të cilave parashikohen masa dhe aktivitete të ndryshme. Shtylla e tretë – Forcimi i konkurrencës së sektorit privat Fokusi është në forcimin e lidhjeve tregtare dhe integrimin në zinxhirët globale të krijimit të vlerës, përmirësimin e mjedisit të biznesit dhe trajtimin e ekonomisë hije, përmirësimin e aksesit në financa dhe teknologjitë e adaptimit dhe modernizimin e bujqësisë. . Shtylla e katërt – Zhvillimi i Burimeve Njerëzore dhe Shanse të Barabarta përfshin zhvillimin e burimeve njerëzore (arsimin, shkencën dhe shëndetësinë), aktivitetin më të madh të popullatës që punon dhe mbrojtjen sociale dhe sigurinë shoqërore, brenda së cilës parashikohen masa dhe aktivitete të ndryshme.

Sipas kësaj, parashikimet në planin afatmesëm janë që rritja të dyfishohet në pesë vitet e ardhshme, 4.6% rritje në 2022, 5.2% në 2023, 5.6% në 2024 dhe 5.9% në 2025. Në periudhën nga 2026 deri në 2030, norma mesatare e rritjes ekonomike parashikohet të stabilizohet në 5.75% në vit.
Gjatë debatit parlamentar mbi buxhetin, u pranuan 18 ndryshime, të cilat siguruan fonde shtesë për efiçiencën e energjisë – masa për prokurimin e dritareve dhe dyerve efikase të energjisë për familjet, për krijimin e zonave ekologjike, për akreditimin e një laboratori qendror mjedisor, për pajisjet bujqësore. për prodhuesit e verërave të vogla familjare, për infrastrukturën komunale në disa vendbanime, për përfitimet sociale për punëtorët e falimentuar dhe për

Advertisement

Read Previous

Grumbull njerzish para bankave në Tetovë, nuk respektohen masat anti-Covid

Read Next

Sot edhe zyrtarisht në dimër, nga fundi i javës priten rreshje bore në Maqedoni