Në Zvicër arr*estohet një shtetas i Maqedonisë me katër kilogramë k0kainë

Është një nga zbulimet më të mëdha të dr 0gës në Kantonin Aargau të Zvicrës në vitet e fundit: katër kil ogramë ko ka inë që ishte fshehur në një ballkon në Hunzenschëil. Sipas hu lumt imeve të “Blick”, është arr estu ar E.T (22). Atij i janë se kue struar edhe një ar më, 130 000 franga dhe dy vetura

Një zbulim vërtetë i madh i dr ogës! Për muaj me radhë, zyra e pro kurorit publik Lenzburg-Aarau dhe po licia e kantonit he toi një kon trab andist të d yshuar të madh nga rajoni. Dyshimi: tregti e kua lif ikuar e na rkot ikëve. Në fund të javës së kaluar pasoi intervenimi: Bas tis je shtëpish në Buchs AG, Dintikon AG dhe Hunzenschëil AG.

Advertisement

Me këtë rast është arr estuar një i ri. Sipas zyrës së prok uror it publik, “është kon fiskuar një sasi ko kaine me një peshë prej 3,998 k il og ramë” – një nga zbu limet më të mëdha të dr0gës në kanton në vitet e fundit.

Sa i përket të ar restuarit, bëhet fjalë për E. T. (22). Shtetas zviceran me prejardhje nga Maqedonia e Veriut, i cili deri në ar rest imin e tij jetonte në një apartament në Hunzenschëil – së bashku me të dashurën e tij./Shtegu.com

Advertisement
Advertisement

You May Also Like