• 23-09-2021

Këshilli i Qytetit të Shkupit do të votojë për ndriçim të mençur publik dhe Platformë për qytet të mençur

Plani zhvillimor për ndërtim dhe mirëmbajtje të ndriçimit publik të mençur të rrugëve në kompetencë të Qytetit të Shkupit dhe platformën për qytet të mençur në rajonin e Qytetit të Shkupit për periudhën e vitit (2021-2023) është një nga pikat kryesore për të cilën do të debatojnë këshilltarët e Qytetit të Shkupit në seancën e sotme të 60-të.

Me këtë plan zhvillimor, informojnë nga pres shërbimi i Qytetit të Shkupit, konfirmohet se Qyteti duhet të implementojë një sistem për ndriçim të mençur dhe platformë për qytet dixhital (Digital City), bazuar në teknologjinë më bashkëkohore, interneti i gjërave (Internet of Things/IoT), e cila do të mundësojë lidhjen e pajisjeve dhe përbërësve të ndryshëm të platformës përmes internetit, me qëllim mbledhjen e informacionit për kuptimin e saktë të ngjarjeve në kohë reale, analizimin e tyre dhe ndërmarrjen e veprimeve të duhura.

 

 

“Implementimi i sistemit të ndriçimit të mençur parashikon prokurimin dhe instalimin e rreth 10,000 llambave të reja LED në trotuare, trotuare dhe hapësira publike nën juridiksionin e Qytetit, dhe kështu do të modernizojë ndjeshëm sistemin ekzistues dhe do të përmirësojë efikasitetin e energjisë së Qytetit të Shkupit. Sipas analizës fillestare, zëvendësimi i llambave ekzistuese të natriumit dhe merkurit me llambat LED si burime të ndriçimit efikas të energjisë dhe përdorimi shtesë i opsionit për rregullimin e tyre inteligjent (errësimin) e intensitetit të dritës, sjell potencial për kursime të energjisë për ndriçimin publik, nga 70 për qind në lidhje me sistemin ekzistues”, theksojnë nga Qyteti i Shkupit.

Read Previous

Ministri Hoxha: Vazhdojmë me menaxhimin e situatës në prodhimin blegtoral

Read Next

Këshilltarët shqiptarë në qytetin e Shkupit bëhen bashkë për bibliotekën

%d bloggers like this: