Delegacioni i BE-së siguron 7000 komplete për përdorim personal për fëmijët që vijojnë mësimet me prani fizike në shkollat ​​fillore

Delegacioni i Bashkimit Evropian, së bashku me Agjencinë për Ushtrimin e të Drejtave të Komuniteteve, siguruan 7️⃣, 0️⃣0️⃣0️⃣ komplete për përdorim personal për fëmijët që vijojnë mësimet me prani fizike në shkollat ​​fillore.
Freak Janmat, Shef i Departamentit, sot vizitoi shkollën fillore “Tefejuz” në Shkup, ku u dorëzuan kompletet e para me pajisje të vogla shkollore dhe pajisje personale mjekësore. Karvani do të vazhdojë gjatë muajit nëntor në 6️⃣0️⃣ shkolla fillore në të gjithë vendin  ku mësimet mbahen në gjuhët e komuniteteve më të vogla.
Përmes projektit “Forcimi i Demokracisë përmes Promovimit dhe Mbrojtjes së të Drejtave të Komuniteteve”, dezinfektuesit shpërndahen gjithashtu në klasat ku fëmijët qëndrojnë për mësim.

Advertisement

 

Делегацијата на 🇪🇺 заедно со Агенцијата за остварување на правата на заедниците обезбедија 7️⃣,0️⃣0️⃣0️⃣ сетови за лична употреба за децата кои посетуваат настава со физичко присуство во основните училишта.
Фрејк Јанмат, Раководител на сектор денес беше во посета на основното училиште „Тефејуз„ во Скопје каде беа предадени првите сетови со мал училишен прибор и средства за лична медицинска заштита. Караванот ќе продолжи во текот на месец ноември во 6️⃣0️⃣ основни училишта низ 🇲🇰 во кои се одвива настава на јазиците на помалубројните заедници.
Преку 🇪🇺 проектот „Зајакнување на демократијата преку унапредување и заштита на правата на заедниците„ се доставуваат и средства за дезинфекција во училниците каде децата престојуваат заради настава.
Advertisement
Advertisement

You May Also Like

+ There are no comments

Add yours