• 18-10-2021

BDI: Më pak se 1.300 shqiptarë në procedurë për nënshtetësi, ligji i 2004 është zgjidhja

Bashkimi Demokratik për Integrim konsideron që çështja e nënshtetësisë duhet të zgjidhet sipas modelit tashmë te suksesshëm nga viti 2004, i cili parashihte që një qytetar mund të pajiset me dokument të shtetësisë edhe përmes posedimit të një dëftese të kryerjes së shkollimit në
Republikën e Maqedonisë së Veriut, posedimit të librezës së mjekut, faturave të energjisë elektrike, ujësjellësit apo ngrohtores si dhe dokumente tjera të lëshuara nga ndonjë institucion shtetëror.
Bashkimi Demokratik për Integrim konsideron që çështja e nënshtetësisë duhet të zgjidhet sipas modelit tashmë te suksesshëm nga viti 2004, i cili parashihte që një qytetar mund të pajiset me dokument të shtetësisë edhe përmes posedimit të një dëftese të kryerjes së shkollimit në
Republikën e Maqedonisë së Veriut, posedimit të librezës së mjekut, faturave të energjisë elektrike, ujësjellësit apo ngrohtores si dhe dokumente tjera të lëshuara nga ndonjë institucion shtetëror.

Siç e kemi thënë shpesh këto ditë, e vërteta rreth çështjes së shtetësive që nga viti 1991 e deri në vitin 2021 është kjo:

Nga viti 1991 e deri në vitin 2021 me dokumentin e shtetësisë, rrjedhimisht që nga pavarësia e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në 30 vitet e fundit, gjithsej 43.321 shqiptarë kanë marrë dokumentin e shtetësisë dhe vetëm 3.374 janë refuzuar.

Ndërsa në proces e sipër për tu pajisur me dokumentin e shtetësisë janë 2.674 kërkesa, nga të cilët më pak se gjysma janë shqiptarë, pra më pak se 1.300 qytetarë.

Read Previous

Marrëveshja për shtetësinë do të ketë – ASH-AAA do të tërheqin amandamentet

Read Next

Zaev pas takimit: Kishim përparim të madh për shtetësinë

%d bloggers like this: