Vetëm 1% e mbetjeve plastike riciklohet në Maqedoni

Politikat, masat dhe aktivitetet e ndërmarra nga institucionet kompetente për krijimin e një sistemi të integruar të menaxhimit të mbetjeve plastike nuk janë efektive dhe nuk zvogëlojnë sasinë e mbetjeve plastike, thuhet në përfundimin e Zyrës Shtetërore të Auditimit , pas kontrollit të performancës për “Trajtim dhe menaxhim efikas i mbetjeve plastike “, njofton MKD, përcjellë nmk-post.

 

Raporti thekson se asnjë dokument i rëndësishëm i planifikimit dhe programimit nuk janë miratuar nga institucionet kompetente, se Komisioni i Menaxhimit të Mbetjeve të Paketimit nuk po funksionon dhe se një administrim rajonal i mbetjeve nuk është krijuar, thuhet  në raport. Kushtet themelore për parandalimin e gjenerimit të mbetjeve plastike dhe përpunimin e tyre ende nuk janë siguruar.

 

Auditimi gjithashtu tregon se situata në përpunimin e mbetjeve plastike po përkeqësohet edhe më shumë për shkak të rënies së çmimit të të ashtuquajturës “plastikë e re” dhe zvogëlimit të kërkesës për plastikë të ricikluar në tregun ndërkombëtar, si dhe çmimit të lartë të blerjes të mbetjeve plastike në tregun kombëtar.

Advertisement

Të dhënat nga institucionet tregojnë se më pak se 1% e mbetjeve totale në Maqedoni riciklohen, por në të njëjtën kohë nuk ndërmerren iniciativa dhe aktivitete për ripërdorimin e mbetjeve plastike.

“E gjithë kjo është e komplikuar nga mungesa e ndërgjegjësimit të publikut për nevojën për përzgjedhjen e mbetjeve plastike, njohjen e saj si një burim i mundshëm dhe dëmet e shkaktuara në mjedis dhe shëndetin e njeriut nga menaxhimi i pahijshëm i mbetjeve,” përfundoi raporti.

Auditimi mbuloi periudhën nga 2017 në 2019 dhe u përqendrua në kornizën ligjore dhe menaxhimin e mbetjeve plastike, si dhe monitorimin dhe mbikëqyrjen./Nmk-post/

Advertisement
Advertisement

You May Also Like