Zaev: Pritet investime në Kodrën e Diellit dhe në objektet turistike në Strugë

Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, si sqarim të pjesës së Buxhetit për vitin 2021 që ka të bëjë me llojllojshmëri më të madhe dhe burime shtesë të të ardhurave në kasën shtetërore i përmendi iniciativat për partneritet publik-privat për hidrocentralin Çebren, investimet në mullinj të erës për prodhimin e energjisë elektrike me fuqi prej 30 megavat në Bogdanci, në Gjevgjeli dhe Sveti Nikollë si dhe në realizimin e elktranave solare në Osllomej me kapacitet të përgjithshëm prej 100 megavat.

Në pjesën e energjisë, Zaev e paralajmëroi edhe projektin investues të Qeverisë së Maqedonisë së Veriut për të hyrë me aksione në stacionit për prodhimin e energjisë elektrike dhe në terminalin për gaz natyror të rrjedhshëm në Aleksandropulos – Greqi, për të cilin u mor vendimi për formimin e ekipeve për negociata.

Ai theksoi se me qëllim të plotësimit të burimeve për buxhetin, priten investime në qendrën e skijimit Kodra e Diellit, me vendim shtesë se a do të shkojë në shitje apo në koncesion, si dhe të objekteve turistike në Strugë në pronësi të Eletranave të Maqedonisë së Veriut.

Si mundësi shtesë Zaev i përmendi edhe potencialet nga privatizimi i një pjese të shoqërive aksionare në pronësi dominuese apo të pjesërishme të shtetit dhe theksoi se në funksion të zhvillimit është paraparë që deri në fund të vitit 2021 të fillojë dhe të përfundojë procedura e shitjes së Postës së Maqedonisë, si dhe të Hekurudhave të Maqedonisë dhe Euro-kompozit, fabrika e automjeteve hekurudhore “Kolska”, Kombinati i duhanit Prilep, si dhe disa kompani tjera që janë në pronësi të shtetit ose në pronësi të më shumë personave.

Advertisement

“Nuk kemi ndërmend të shesim shoqërinë aksionare në pronësi të shtetit Elektranat e Maqedonisë së Veriut. Ajo është kompani me resurse dhe potenciale të mëdha e cila realizon profit një pjesë e të cilit investohet në mbrojtjen e mjedisit jetësor, siç është projekti me inverterët, në filtrat e REK Manastir, në pajisje të re të makinerisë për nevoja personale për punën e resurseve energjetike të kompanisë”, theksoi Kryeministri Zaev.

Kryeministri Zaev shtoi se pritet realizimi i iniciativave të paralajmëruara siç janë legalizimi i automjeteve me targa të huaja prej të cilave priten të ardhura prej rreth 20 milionë eurove, shitjen e tokës bujqësore në pronësi të shtetit me garanci që toka mbetet për prodhime bujqësore, vënia në funksion e tregut financiar të parave të gatshme tek qytetarët të cilët do të fitojnë mundësi të investojnë edhe në obligacione shtetërore, si dhe përfitime tjera financiare për shtetin dhe për investuesit nga dekriminalizimi i kanabisit.

Advertisement
Advertisement

You May Also Like

+ There are no comments

Add yours