Policia jep detaje për 11 muaj për ata që kanë thyer rregullat në komunikacion

Në 11 muajt e kaluar të këtij viti, deri më sot, në rajonin e gjerë të Tetovës, gjithsej 1182 persona u zbuluan dhe sanksionuan për drejtimin e automjeteve, kryesisht veturave, pa kaluar një provimin për patentë shoferi informon Tetovasot . Për të gjithë janë përgaditur parashtresa adekuate dhe do të përballen me një gjobë prej 300 eurosh në kundërvlerë të denarit. Gjatë kësaj periudhe gjithashtu janë sanksionuiar edhe 356-vozitës fillestarë, të cilët nuk i kanë përmbajtë përkufizimet ligjore të parapara për këtë kategori të vozitësve dhe për këtë shkelje është paraparë një gjobë prej 200 eurosh në kundërvlerë me denarë.
Në zonën e Gostivarit, numri i përgjithshëm i personave të zbuluar pa patentë shofer në periudhën në fjalë është 425, kurse për shoferët fillestarë – 64.
Sektori për Punë të Brendshme Tetovë edhe një herë u bën apel individëve që të mos ulen pas timonit pa kaluar provimin për patentë shoferi dhe të mos vënë në rrezik sigurinë personale dhe sigurinë e pjesëmarrësve të tjerë në trafik. SPB Tetovë gjithashtu rikujton se pronarët e automjeteve që u japin veturën e tyre të drejtojnë persona pa patentë shoferi sanksionohen në përputhje me Ligjin për Sigurinë në Komunikacionin Rrugor. Gjoba për këtë shkelje ligjore është 300 euro në kundërvlerë me denarë.Tetovasot

Advertisement
Advertisement
Advertisement

You May Also Like