Gjykata penalee Shkupit shpallet jo kompetente për lëndët e Merkos, ja kalon gjykatës së Strugës

Estimated read time 2 min read

Sektori i specializuar për krim të organizuar dhe korrupsion në Gjykatën Themelore Penale të Shkupit është shpallur jo kompetent për rastin kundër kryetarit të komunës së Strugës Ramiz Merko dhe aktakuzën ia ka përcjellë Gjykatës Themelore të Strugës.

“Departamenti i specializuar për krim të organizuar dhe korrupsion pranë Gjykatës Themelore Penale Shkup, duke vepruar sipas propozim aktakuzës me CO nr. 27/24 kundër të akuzuarit R.M. nga Struga për veprën penale keqpërdorim i pozitës zyrtare dhe autorizimit nga neni. 353 paragrafi 4 cc me paragrafin 1, ka nxjerrë aktvendim me të cilin konstaton se në fakt është jo kompetente dhe lënda pas plotfuqishmërisë së vendimit do t’i dërgohet Gjykatës Themelore Strugë për procedurë kompetente. Sipas Art. 32 të Ligjit për Gjykatat, Departamenti i Specializuar (KOK) është përgjegjës për veprat penale: Keqpërdorimi i pozitës zyrtare nga neni. 353 paragrafi 5, Marrja e ryshfetit me vlerë të konsiderueshme nga Art. 357 dhe Ndërmjetësimi i Paligjshëm nga Art. 359 të KP, të kryer nga një zyrtar i zgjedhur ose i emëruar, zyrtar ose person përgjegjës në një person juridik”, thotë Gjykata Penale./

Advertisement

Nga aty theksojnë se sipas Kodit Penal të vitit 2023, por edhe kualifikimit ligjor, lënda mund të zhvillohet në Strugë, andaj kanë vendosur që lëndën t’ua përcjellin gjykatësve të Strugës.

“Gjykata përcaktoi se Departamenti i Specializuar për Krimin e Organizuar dhe Korrupsionin nuk është kompetent për të gjykuar krimet nga neni. 353 paragrafi 4 cv me paragraf 1 pasi Prokurori Publik ka paraqitur propozim aktakuzë, por dispozitat e cituara të Ligjit për Gjykatat i referohen vetëm veprës penale të paraparë në paragrafin 5 të këtij neni. Nisur nga e gjithë kjo, kompetencë reale për të vepruar është gjykata me kompetencë themelore në zonën e së cilës është kryer vepra”, tha Gjykata.

Nga atje theksojnë se kundër këtij vendimi palët kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit në Shkup.

Advertisement
Advertisement

You May Also Like