Osmani dhe Kurti tregojnë se ku do të shkojë pasuria e pali gjshme që do të kon fiskohet

Kandidati për kryeministër, Albin Kurti dhe presidentja në detyrë Vjosa Osmani, lista e së cilës garon së bashku me Vetëvendosjen në zgjedhjet e 14 shkurtit kanë marrë pjesë në një diskutim ku kanë shpalosur prioritetet e tyre për zhvillimin ekonomik.

Osmani ka thënë se prioritet e kanë luf timin e ko rrupsionit dhe për ko nfis kimin e pasurisë së fituar në mënyrë të pa li gjs hme, shkruan Reporteri.net.

Osmani ka thënë se pasuria e pa lig jshme që ko nfis kohet duhet të drejtohet kryesisht në investim në fushën e su ndimit të l igjit.

“Sa i përket lu ftimit të ko rrup sionit, siç e dini një nga iniciativat në të cilat është punuar më së shumti ka të bëjë me kon fis kimin e pasurisë së paluajtshme, pasurisë së pal igjsh me në fakt. Një li gj ekziston, mirëpo ai kurrë nuk ka qenë i përshtatshëm për rrethanat e Kosovës, që dëshmohet edhe me faktin që edhe kur ka vendime për ko nfisk imin e pasurisë së pal igjs hme, shumica prej tyre nuk janë duke u zbatuar. Një gjë që duhet ta bëjmë e që duhet të marrim shembull vendet e tjera është që pasuria e pali gjshme, të hollat që kon fiskohen, pasuria e pali gjshme që kon fiskohet duhet të drejtohet kryesisht në investim në fushën e su ndimit të lig jit”, është shprehur Osmani. /Reporteri.net

Advertisement
Advertisement
Advertisement

You May Also Like