Komunikacioni rrugorë : Qarkullimi është i rrjedhshëm, pa ndalesa dhe vonesa

Estimated read time 2 min read

GJENDJA: Komunikacioni në rrugët shtetërore zhvillohet në kushte dimërore, në rrugë kryesisht të thata.

FREKUENCA: Intensiteti i trafikut në rrugët rrugore jashtë zonave urbane është mesatar. Në vendkalimet kufitare nga ana e Maqedonisë nuk ka më vonesa për hyrje dhe dalje nga vendi.

PAJISJET DIMËRORE: Nga data 15.11.2023 filloi detyrimi ligjor për posedim të detyrueshëm të pajisjeve dimërore në automjete, pavarësisht nga kushtet aktuale të motit. Ky detyrim do të zgjasë deri më 15 mars 2024.

KUJDES: AMSM rekomandon rregullim të shpejtësisë së lëvizjes, respektim të sinjalistikës së komunikacionit të vendosur dhe menaxhim të kujdesshëm të automjeteve, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, lugina lumore dhe gryka, ku ka mundësi për rrëshqitje të dheut. Kjo veçanërisht vlen për segmentet Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Dellçevë.

REGJIMI SEZONAL I KOMUNIKACIONIT: Nga data 15.11.2023, rruga Ohër – Resnjë, përmes Parkut Nacional Galiçicë, do të jetë e mbyllur për qarkullim për të gjitha llojet e automjeteve. Në vendngjarje është vendosur sinjalistika adekuate e komunikacionit. Ky regjim kohor do të zgjasë deri më 1 prill 2024.

Advertisement

PUNIMET RRUGËS: Duke filluar nga data 11.12.2023. do të ndryshohet regjimi i komunikacionit në autostradën A3, në seksionin Prilep – Manastir për shkak të kryerjes së rilevimeve gjeoteknike në rrugë. Regjimi i përkohshëm i qarkullimit do të zhvillohet në përputhje me projektin e miratuar të qarkullimit. Regjimi i përkohshëm i qarkullimit është i vlefshëm për 6 muaj, pra deri në përfundimin e punimeve të ndërtimit.

Advertisement
Advertisement

You May Also Like