Ja cilët drejtori do u takojnë VLEN-it

Koalicioni VLEN është drejt finalizimit të marrëveshjes për bashkëqeverisje me VMRO DPMNE-në. Siç mëson PortaliX, pas definimit të ndarjes së ministrive, tashmë janë ndarë edhe pjesa më e madhe e drejtorive.

MEPSO, Posta, Rrugët e Maqedonisë, Drejtoria e Inteligjencës Financiare, Librat Amë, Rezervat Shtetërore dhe një sërë drejtori të tjera do të udhëhiqen nga kuadro të VLEN-it.

VLEN-i gjithashtu do të ketë zv/drejtor në Doganë, Drejtorinë e të Ardhurave Publike, ELEM, Fondin Pensional, Policinë Financiare, Fondin Shëndetësor dhe të tjera.

Ja lista e definuar deri tani.

Kulturë:

Filharmonia

Qendra e Kulturës Kumanovë

Zv. Biblioteka Universitare në Shkup

Teatri Shqiptar në Shkup

Teatri i Tetovës

Zv. Muzeu Arkeologjik

Galeria Nacionale e Arteve

Ansambli i Këngëve dhe Valleve

Kinoteka

Teatri i Gostivarit

Muzeu i Artit Modern

Qendra kulturore Koço Racin Shkup

Zv. i Qendrës kulturore Strugë

Qendra kulturore Tetovë

Galeria e Arteve Tetovë

Biblioteka e Tetovës

Tetari për Fëmijë në Shkup

Qendra kulturore në Dibër

Muzeu i Nënës Terezë

Muzeu i Alfabetit në Manastir

Vardar Film – kryetar i bordit

Galeria Gostivar

Arsim:

Zv. Biros për Zhvillimin e Arsimit

Inspektorati i Arsimit

Instituti për Trashëgimi Shpirtërore e Kulturore të Shqiptarëve

Burgje:

Burgu i Strugës

Zv. Burgu i Ohrit

Burgu i Tetovës

Zv. Burgu i Shutkës

Zv. Burgu i Kumanovës

Të tjera:

Agro Berza

Drejtoria e Kullosave

Radiodifuzioni

Zv. MRTV

Zv. Agjencia për Administratë

Zv. Regjistri Qendror

Agjecia për të Dhënat Personale

Agjencia për Mbikëqyrje të Sigurimeve

Zv. MIA

Rrugët e Maqedonisë (Makedonija Pat)

Agjencia për Rrugë Publike

Zv. Qendrës Sociale Veles

Zv. Fondi Pensional

Zv. Kadastrës

Rezervat Shtetërore

Zv. SOZR

Zv. Doganës – Drejtori të direkcionit të Shkupit

Zv. DAP

Agjencia për Informata të Klasifikuara

Zv. Policia Financiare

Metrologjia

Drejtoria e Inteligjencës Financiare

Librat Amë

Rezervat e Naftës

Sigurimi i Depozitave

Zv. Fondit të Shëndetësisë

Spitalet …..

Zv. Pyjet Shtetërore

Zv. ELEM

MEPSO

POSTA

Zv Guvernator

Advertisement
Advertisement

You May Also Like