Çfarë është Kurban Bajrami, ushqimet që nuk duhet të mungojnë nga tryeza festive

Festa e Kurban Bajramit është një nga dy festat më të rëndësishme të besimtarëve myslimanë: Fiter Bajramin dhe Kurban Bajramin

Kjo e fundit, sipas traditës islame, nderon gatishmërinë e Ibrahimit të flijojë djalin e tij, Ismailin, si vepër e nënshtrimit ndaj urdhrit të Zotit, para se Zoti të ndërhyjë, përmes engjëllit të tij Xhebrailit dhe të njoftojë Ibrahimin se flijimi i tij është pranuar tashmë.

Emërtimi “Kurban Bajrami” në gjuhën shqipe është huazim nga turqishtja, Kurban Bayramë, që do të thotë “Festa e Flijimit”.

Në kalendarin hixhri (islam), Kurban Bajrami bie në ditën e 10-të të muajit Dhulhixhxhe dhe zgjat për katër ditë. Në kalendarin gregorian, data ndryshon nga viti në vit duke shkuar përafërsisht 11 ditë më herët çdo vit.

Kurban Bajrami është festa e mposhtjes së egos sonë, mposhtjen e nepsit që gjithmonë kërkon të jetë para. Në varësi të vendit, festimet e Kurban Bajramit mund të zgjasin diku midis dy dhe katër ditësh.

Akti i Kurbanit (kurbani) kryhet pas Faljes së Bajramit (Lutjet e Bajramit), të cilat kryhen me njerëz në Xhaminë më të afërt në mëngjesin e Bajramit.

Akti i Kurbanit konsiston në therjen e një kafshe si flijim për të shënuar këtë rast në përkujtim të flijimit të Profetit Ibrahim për Zotin.

Advertisement

Kjo është e njohur edhe si “Udhiya”. Ditët e flijimit të kafshëve janë gjithsej tre ditë, nga data 10 deri në 12 të Dhu-al-Hixhah.

Kafsha duhet të jetë një dele, qengj, dhi, lopë, dem ose deve. Delet, qengji ose dhia përbëhen nga një pjesë e Kurbanit, ndërsa një dem, lopë ose deve përbëhen nga shtatë aksione për kafshë. Kafsha duhet të jetë në gjendje të mirë shëndetësore dhe mbi një moshë të caktuar në mënyrë që të theret, në një mënyrë “hallall” miqësore, islamike.

Mishi i Kurbanit mund të ndahet në tre pjesë të barabarta për aksion, një e treta është për ju dhe familjen tuaj, një e treta është për miqtë dhe e treta e fundit do t’u dhurohet atyre në nevojë

Advertisement
Advertisement

You May Also Like